§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Wróblewski Warzywniak Online” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5811939676, REGON 385971745.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.warzywniakonline.com
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Stałego Klienta.
 5. Kanały Komunikacyjne - dodatkowe formy komunikacji wynikające z charakteru prowadzonej działalności (m. in Messenger, SMS, rozmowa, formularz zamówienia, wiadomość e-mail)
 6. Akcja - Organizowane jednorazowe lub cykliczne zbiory zamówień na danym terenie/dla określonej grupy odbiorców odbywające się poprzez dodanie ogłoszenia w grupie odbiorcy.
 7. Zamówienia regularne - zamówienia na produkty zawarte na stronie www.warzywniakonline.com nie obejmujące dostaw wyjątkowych.
 8. Dostawy wyjątkowe - dostawy realizowane na bardzo małą ilość produktów, których wartość nie przekracza ustalonej minimalnej wartości zamówienia 100zł.
§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasada uczestnictwa w Programie Stałego Klienta WarzywniakOnline, zwanego dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest sklep WarzywniakOnline prowadzony jest przez Kamila Wróblewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Wróblewski Warzywniak Online”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, N IP 5811939676, REGON 385971745.
 3. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które zakupią produkty w sklepie internetowym www.warzywniakonline.com lub poprzez inne kanały komunikacyjne.
§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Programie jest dokonanie zakupów w sklepie WarzywniakOnline min. 5 razy oraz utrzymania stałej aktywności zamawiania, min. 2 razy w miesiącu.
 2. Zamówień należy dokonywać bezpośrednio przez sklep WarzywniakOnline, za pośrednictwem strony www.warzywniakonline.com lub innej, akceptowalnej formy komunikacji. Zamówienia zaliczane do aktywności to zamówienia regularne, spełniające kryteria przyjmowania zamówień dla sklepu WarzywniakOnline. Zamówienia składane podczas organizowanych „Akcji” nie są zaliczane do aktywności.
§ 4
Rabat

 1. Uczestnik uprawniony jest do zakupu z rabatem produktów dostępnych na stronie sklepu www.warzywniakonline.com.
 2. Wysokość rabatu wynosi 5% od ceny regularnej
 3. W przypadku obniżenia ceny produktu lub korzystania przez Uczestnika z rabatu z innego tytułu, a także w przypadku korzystania z przez Uczestnika z innych programów rabatowych bądź lojalnościowych Organizatora przy zakupie danego produktu, rabat nie zostanie udzielony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania rabatu indywidualnym Uczestnikom.
§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do rezygnacji z udziału w Programie. W tym celu Uczestnik powinien wysłać na adres korespondencyjny Organizatora informację o chęci rezygnacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Programie.